اطلاعات بازی
تاریخ انتشار: 05 ژوئن 2017
دسته بندی:
تلفن تماس:021-44273270
برچسب ها

قطعات داخلی و تعمیرات عینک اچ تی سی وایو htc vive

 

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 01

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 02

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 03

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 04

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 05

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 06

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 07

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 08

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 09

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 10

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 11

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 12

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 13

تعمیر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 14

 

قطعات داخلی و تعمیرات کنترلر عینک اچ تی سی وایو htc vive

تعمیر کنترلر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 01

تعمیر کنترلر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 02

تعمیر کنترلر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 03

تعمیر کنترلر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 04

تعمیر کنترلر عینک واقعیت مجازی اچ تی سی وایو HTC vive 05

قطعات داخلی و تعمیرات سنسور عینک اچ تی سی وایو htc vive